HC Stadion Vrchlabí – Zápasy – II.liga 2018/2019

Zápasy – II.liga 2018/2019

2., sobota 15.9.2018
Vrchlabí - Nymburk VRC - NYM
5., středa 26.9.2018
Vrchlabí - Trutnov VRC - TRU
7., středa 3.10.2018
Vrchlabí - HC Letňany VRC - LET
9., sobota 13.10.2018
Vrchlabí - Kolín VRC - KOL
11., sobota 20.10.2018
Vrchlabí - Jablonec VRC - JAB
14., středa 31.10.2018
Vrchlabí - Dvůr Králové VRC - DKL
15., sobota 3.11.2018
Vrchlabí - Most VRC - MOS
19., středa 21.11.2018
Vrchlabí - Nymburk VRC - NYM
20., sobota 24.11.2018
Vrchlabí - Klatovy VRC - KLT
24., sobota 8.12.2018
Vrchlabí - Sokolov VRC - SOK
25., středa 12.12.2018
Vrchlabí - Trutnov VRC - TRU
28., sobota 22.12.2018
Vrchlabí - Bilina VRC - BIL
29., středa 9.1.2019
Vrchlabí - HC Letňany VRC - LET
31., sobota 12.1.2019
Vrchlabí - Děčín VRC - DEC
32., středa 16.1.2019
Vrchlabí - Kolín VRC - KOL
34., sobota 26.1.2019
Vrchlabí - Kobra VRC - KOB
37., středa 6.2.2019
Vrchlabí - Jablonec VRC - JAB
38., sobota 9.2.2019
Vrchlabí - Řisuty VRC - RIS
41., sobota 23.2.2019
Vrchlabí - Dvůr Králové VRC - DKL
ČF1, sobota 2.3.2019
Vrchlabí - Děčín VRC - DEC
ČF3, středa 6.3.2019
Vrchlabí - Děčín VRC - DEC
SF1, středa 13.3.2019
Vrchlabí - Kolín VRC - KOL
SF3, neděle 17.3.2019
Vrchlabí - Kolín VRC - KOL
F2, úterý 26.3.2019
Vrchlabí - Sokolov VRC - SOK
F4, sobota 30.3.2019
Vrchlabí - Sokolov VRC - SOK