HC Stadion Vrchlabí – Aréna – In-line plocha

STILMAT – IN LINE plocha

  1. Vstup na IN LINE plochu POUZE na kolečkových bruslích se speciálními kolečky pro IN Line plochu, nebo ve sportovní obuvi (botasky - sálovky se světlou podrážkou)

  2. NESMÍ SE POUŽÍVAT brusle s kolečky pro tvrdý povrch (četné a nebezpečné úrazy), znečištěná sportovní obuv (antuka, bláto, mokrá obuv), černé puky pro lední hokej a čepele hokejek omotané černou páskou

  3. Na IN LINE ploše se nesmí konzumovat nápoje, občerstvení a je přísně zakázáno plivat na IN LINE plochu!

  4. Na IN LINE ploše se mohou používat pouze branky přizpůsobené tomuto druhu plochy, které jsou předem připravené přímo na ploše.

  5. Každá tréninková skupina bude mít svého VEDOUCÍHO/TRENÉRA, který bude zodpovědný za otevření a uzavření areálu ZS, odcházet bude vždy poslední a provede kontrolu, zdali v areálu někoho nezavřel. Vedoucí otevře hlavní vstup do kabin a příslušnou kabinu svého mužstva. Dle zvážení a v případě nutnosti, zapne osvětlení nad IN LINE plochou a po ukončení tréninku provede opětné zhasnutí. Vypínač osvětlení se nachází vedle hlavních dveří do strojovny chladícího zařízení, zapnutí se provádí otočením klíčku, který je uložen ve vedlejším hydrantu.

  6. Vedoucí před tréninkovou jednotkou, provede kontrolu IN LINE plochy a zapíše do provozního deníku v jakém stavu IN LINE plochu převzal, případně jaké zjistil závady nebo nedostatky. Po tréninku zapíše tréninkovou jednotku Od-Do, počet trénujících osob a toto vše potvrdí svým podpisem. Provozní deník bude uložen ve výklenku u brusírny. Vedoucí rovněž dbá na čistotu v kabinách, šetření se spotřebou TUV – dbá aby sprchy byly při odchodu řádně uzavřené, a všude byla vypnutá el.energie.

  7. Při jakékoliv poruše, technické závadě nebo nedostatku bude kontaktovat jednu z osob níže uvedených. Při vážnějších úrazech JE ZODPOVĚDNÝ za poskytnutí první pomoci a přivolání záchranné služby.  Odpovědné osoby:
  Petr Mikšík + 420 739 083 189
  Michal Křelina + 420 734 186 253

  Ve Vrchlabí dne 30.4.2023