HC Stadion Vrchlabí – Aktuální podmínky pro vstup na zimní stadion
Tiskové zprávy

Aktuální podmínky pro vstup na zimní stadion

29.11.2021
Lucie Horčičková

Přinášíme nová opatření pro vstup na zimní stadion, která se týkají mistrovských utkání A-týmu, zápasů mládeže, veřejného bruslení, školičky bruslení a tréninkových jednotek klubu.

Každý návštěvník je povinen se při vstupu na zimní stadion prokázat jedním ze způsobů uvedených v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR:

1) Osoba s dokončeným očkováním
Osoba s certifikátem o provedeném očkování prokáže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění covid-19;

2) Osoba s nedokončeným očkováním
Pokud osobě byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti Covid-19 v případě dvoudávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem;

3) Osoba, jež prodělala onemocnění Covid-19
Osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní;

4) Osoba ve věku 12–18 let a osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování
Osoba se prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem, přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí.

Vstup na zimní stadion je povolen pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.
Povinnost zakrytí dýchacích cest je i nadále nutností.

Povolená kapacita během utkání: 1000 osob

Úplné znění opatření naleznete zde.