HC Stadion Vrchlabí – Oznámení o konání valné hromady
Tiskové zprávy

Oznámení o konání valné hromady

02.12.2016
Alan Šrámek

TJ Stadion Vrchlabí, z.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pátek dne 16.12.2016 od 17:30hod. v restauraci Gól na zimním stadionu.

TJ Stadion Vrchlabí, z.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pátek dne 16.12.2016 od 17:30hod. v restauraci Gól na zimním stadionu.Program valné hromady TJ Stadion Vrchlabí, z.s. dne 16.12.2016


1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Zpráva o hospodaření TJ Stadion Vrchlabí, z.s. za rok 2015

4. Informace o HC Stadion Vrchlabí

5. Diskuze

6. Závěr